För andra året anordnas denna marknad på Alnö i Sundsvall, detta år kraftigt utökad. Tornerspel med Nordic Knights som förra året, men i år också musik & teater samt en genuin hantverksmarknad för hela familjen. Allt pågår i tre dagar och börjar på fredag den 28 juni kl. 14.00. Invigningscermoni sker kl. 18.00 med kören Mousiké och Fakiren Khan. Därefter aktiviteter under hela helgen men även veckan före, se under program.

Marknaden har öppet fredag 28 juni kl. 14.00-20.00, lördag 29 juni 10.00–18.00 och söndag 30 juni 10.00 – 16.00. Köp biljetter här!

Platsen är den välkända fårvallen på kyrktunet Alnö som fungerat som handelsplats under flera århundraden. Notera att på platsen fanns en hednisk offerplats redan på 400-talet och kyrkan mitt i marknaden daterar 1100-tal. Alnös berömda dopfunt är tillverkad i furu och gran, förmodligen på 1100- eller 1200-talet och den anses vara ett av Europas främsta kulturföremål!